Tårnby Sundhedsuge med ”Tårnby O-løb”

Tårnby O-løb 2013
Lær din by at kende og få motion.

Amager Orienteringsklub afholder i samarbejde med lokalarkivet ved Tårnby bibliotek det årlige Tårnby-Foto-O-løb.

Alle kan deltage.

Lørdag d. 12. oktober kl. 9;00 til 10;00 er der start på årets Tårnby-Foto-O-løb fra Sundhedscenteret, Kamillevej 4.
Denne gang har du mulighed for at lære byens historie at kende samtidig med at du får motion.
Ved starten får du udleveret et orienteringskort over byen med de poster, der skal findes.
Når du starter, kan du gå, løbe eller cykle frem til posterne i den rækkefølge som er angivet (post 1, 2 3…). Ved hver post skal du finde den tekst eller billede, som passer til posten og notere dette på den lille seddel. De forskellige tekster og billeder er på bagsiden af kortet. Teksten og billederne er for en stor del udarbejdet af lokalarkivet og giver historisk information om det pågældende lokalområde enten som tekst eller som billede.
Når du kommer i mål, afleverer du sedlen.

Ønsker du at gøre det på tid, skal du gå eller løbe og være i mål senest kl. 11;30.
Der er præmie til vinderen af hver bane samt flere lodtrækningpræmier.
Resultatet offentliggøres på www.amagerok.dk

Der vil være 3 forskellige baner:
Bane 1: ca. 2 km og 12 poster
Bane 2: ca. 5 km og 18 poster
Bane 3: ca. 7 km og 24 poster

Tilmelding: Gå ind på hjemmesiden http://www.taarnby-o-lob.dk/ og tryk på TILMELDING. Send mail med oplysninger om dit navn, mobilnummer, mailadresse samt hvilken bane du vil løbe.
Det koster 60 kr at deltage.

Pengene indsættes på Amager Orienteringsklubs konto reg nr.: 6509 og konto nr.: 3053030946. Tilmelding er først gældende når pengene er modtaget. Sidste frsit for tilmelding er d. 8. oktober 2013. Eftertilmelding på dagen er mulig for 100 kr.

Vel mødt

Lone Palm Larsen     og           Jens J. Lykkegaard
Lokalarkivar                            formand Amager Orienteringsklub

 

Prøv orienteringsløb i byen. Det kræver ingen særlige forudsætninger.


 


Hvad er foto-orienteringsløb?

Det er et løb som du kan løbe eller gå. Alle kan deltage. Du får udleveret et kort over en bydel med angivelse af, hvor der er poster. På bagsiden af kortet er der en række billeder og/eller tekst. Du starter med at løbe til post 1. Her finder du det billeder som passer til stedet, og så videre til post 2 og så fremdeles.

I mål afleverer du dine svar, som du har skrevet ned på et lille kontrolkort, som du får med fra starten sammen med en blyant.


Se billeder og resultater fra Tårnby O-løb 2011 her

 

Copyright ©2011 Theis Lykkegaard